Transformacja kultury organizacyjnej #Organizacje Przyszłości

Wyzwanie:

Co mówią o Waszej kulturze badania zaangażowania i satysfakcji pracowników? Jaką markę ma Wasza organizacja na rynku, zarówno wśród klientów, jaki i pracowników? Co mówisz o swojej pracy w prywatnych rozmowach? Czy struktura organizacyjna i sposób przywództwa sprzyjają współpracy między działowej, podejmowaniu inicjatywy, uczeniu się na błędach, rozwijaniu talentów? Być może Twój kraj jest częścią większej transformacji struktur, digitalizacji, automatyzacji, zmieniacie nazwy stanowisk, jednak ludzie w dużej mierze zostają Ci sami, więc trudno jest po prostu przestawić się? Albo, włączacie do firmy tzw. świeżą krew – dynamiczne i przedsiębiorcze osobowości i w połączeniu z osobami osadzonymi przez lata w firmie iskrzy, mówiąc kolokwialnie? Słyszysz o zmianie paradygmatu zarządzania i przywództwa, turkusie, ale nie wiesz od czego zacząć taką zmianę u siebie, żeby nie była tylko fikcją, a głębokim doświadczeniem z korzyścią dla wszystkich interesariuszy?

Odetchnij, znalazłeś przewodnika w transformacji.

Korzyści:

  1. Zyskujesz konkretne narzędzia i prowadzenie dzięki autorskiej metodzie pracy nad ewolucją kultury, która powoduje głęboką, nieodwracalną zmianę w człowieku i dzięki temu w organizacji – bo wszystko się zmienia, kiedy człowiek się zmienia,
  2. Jest zaadoptowana do realnej sytuacji w Waszej organizacji, więc bierze pod uwagę wyniki wewnętrznych badań oraz zewnętrznego wizerunku, a także realnej wartości firmy (jej zyskowność i pozycję rynkową),
  3. Włącza reprezentantów wszystkich szczebli organizacyjnych, aby zbierać informacje z szerokiego pola i dzięki temu tworzyć odpowiednie praktyki, które mogą być zastosowane w różnych działach w firmie,

w finale:

  • Zyskujesz organizację przyszłości – zwinną (agile), innowacyjną, dynamiczną – mocną wynikami biznesowymi i klientami, którzy są jej ambasadorami oraz świadomą swojego wpływu środowiskowego.
  • Zyskujesz liderów przyszłości, bez względu na rolę w organizacji – pełnych energii, zaangażowanych, biorących odpowiedzialność, współpracujących, godnych zaufania, chętnych do uczenia się, rozwijających kolejnych liderów.
  • Zyskujesz mocną markę pracodawcy, która spełnia obietnicę rekrutacyjną – przyciąga i rozwija talenty, tworząc wspaniałe miejsce pracy i realizacji wyższego sensu, dając poczucie spełnienia i dumy.
  • Zyskujesz jakościowy czas w pracy i prywatnie, dzięki konkretnym praktykom wzmacniającym ludzi w codziennych wyzwaniach, które łatwo przełożyć na  nawyki i wyniki.
  • Zyskujesz kulturę biznesu przyszłości, w której liczy się zysk, sposób jego wytwarzania – dobrostan (wellbeing) pracownika, zdrowie, uważność, relacje, współpraca, pozytywne przywództwo oraz wpływ na środowisko.
 16.16.24.72O_6211
 16.31.50.72O_6218
 16.55.59.750_4655
 16.56.31.750_4656
 LF CIRCLE ALL
 LF circle
 09.24.10.72O_5941
 11.58.10.72O_6106
 12.11.40.72O_6121
 12.16.26.72O_6131
 16.01.09.72O_6183
 16.11.06.72O_6198

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout